უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია სერჟანტთა მომზადების ცენტრში
×