ფოტო, რომელსაც სოფო შუბლაძე გაზაფხულისთვის ინახავდა: „ ყველამ ნახოს, როგორი გამხდარი და ლამაზი ხარ...“
ფოტო, რომელსაც სოფო შუბლაძე გაზაფხულისთვის ინახავდა: „ ყველამ ნახოს, როგორი გამხდარი და ლამაზი ხარ...“
×