სასწრაფოს ექიმი: „შავმა პარასკევმა“ ტესტი ჩაუტარა საზოგადოებას მენტალობაზე, სინდის-ნამუსზეც!
სასწრაფოს ექიმი: „შავმა პარასკევმა“ ტესტი ჩაუტარა საზოგადოებას მენტალობაზე, სინდის-ნამუსზეც!
×