“მე თუ ბიბლიოთეკარი ვარ, ეს მისი “ბრალიცაა” – დარცხვენილს ცრემლი მომდიოდა”
“მე თუ ბიბლიოთეკარი ვარ, ეს მისი “ბრალიცაა” – დარცხვენილს ცრემლი მომდიოდა”
×