გაერო: მსოფლიო ტურიზმის სექტორმა 2020 წლის პირველ ნახევარში 460 მილიარდი დოლარი დაკარგა
გაერო: მსოფლიო ტურიზმის სექტორმა 2020 წლის პირველ ნახევარში 460 მილიარდი დოლარი დაკარგა
×