ახალი კვლევის თანახმად, კორონავირუსი ზედაპირებზე შეხებით ნაკლებად ვრცელდება
ახალი კვლევის თანახმად, კორონავირუსი ზედაპირებზე შეხებით ნაკლებად ვრცელდება
×