პატრიარქი: გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა გადავარჩინოთ ჩვენი სოფელი
პატრიარქი: გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა გადავარჩინოთ ჩვენი სოფელი
×