მეტროპოლიტენის ინფორმაციით, მეტროში შეფერხება არ არის, თუმცა მგზავრთა ნაკადი მომატებულია
მეტროპოლიტენის ინფორმაციით, მეტროში შეფერხება არ არის, თუმცა მგზავრთა ნაკადი მომატებულია
×