ბერძენიშვილი სააკაშვილზე: კიდევ უფრო ნუ შეგვიშლის ხელს №5-ის შემოხაზვის მსურველ ნორმალურ ხალხს
ბერძენიშვილი სააკაშვილზე: კიდევ უფრო ნუ შეგვიშლის ხელს №5-ის შემოხაზვის მსურველ ნორმალურ ხალხს
×