„პაციენტების 75%-ს სისხლში ტყვიის ნორმაზე მაღალი შემცველობა დაუდგინდა“
„პაციენტების 75%-ს სისხლში ტყვიის ნორმაზე მაღალი შემცველობა დაუდგინდა“
×