მსოფლიო ბანკი: 2021 წელს სიღარიბის მაჩვენებლები ახალ ისტორიულ მინიმუმამდე გაუმჯობესდა
მსოფლიო ბანკი: 2021 წელს სიღარიბის მაჩვენებლები ახალ ისტორიულ მინიმუმამდე გაუმჯობესდა
×