ვაქცინაციის დიდი ცენტრების მიმართულებით სპეციალური ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა ცნობილია
ვაქცინაციის დიდი ცენტრების მიმართულებით სპეციალური ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა ცნობილია
×