გიორგი მშვენიერაძე: მოსამართლე უცოდინარია, ან როგორც ხდება ხოლმე, როცა მეფის ბრძანებას მონები უსიტყვოდ ასრულებენ
გიორგი მშვენიერაძე: მოსამართლე უცოდინარია, ან როგორც ხდება ხოლმე, როცა მეფის ბრძანებას მონები უსიტყვოდ ასრულებენ
კალენდარი
×