"ნუ გვაპანიკებ უთხარით იმ ადამიანებს, რომელთაც უახლოესი ადამიანები დაეღუპათ, ეს მხოლოდ დასაწყისია, უფრო ბნელი ზამთარი მოელის ქვეყანას" - ბექა ბახტაძე
"ნუ გვაპანიკებ უთხარით იმ ადამიანებს, რომელთაც უახლოესი ადამიანები დაეღუპათ, ეს მხოლოდ დასაწყისია, უფრო ბნელი ზამთარი მოელის ქვეყანას" - ბექა ბახტაძე
×