ახალმა საცდელმა პრეპარატმა ხელოვნურად გამოყვანილ ქსოვილებში COVID-19 მნიშვნელოვნად დაბლოკა
ახალმა საცდელმა პრეპარატმა ხელოვნურად გამოყვანილ ქსოვილებში COVID-19 მნიშვნელოვნად დაბლოკა
×