“ანიტა ხელოვნური ძილის მდგომარეობაშია – დგება დიალიზის ჩატარების საჭიროება”
“ანიტა ხელოვნური ძილის მდგომარეობაშია – დგება დიალიზის ჩატარების საჭიროება”
×