ჯ. ადამ ერელი: ქართველი ხალხი, რომელიც დგას მუდმივი რუსული საფრთხის და აგრესიის წინაშე, დღითიდღე განამტკიცებს თავის დასავლურ ვექტორს, ახორციელებს ეკონომიკური ზრდისკენ მიმართულ სტრატეგიებს და აძლიერებს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს.
ჯ. ადამ ერელი: ქართველი ხალხი, რომელიც დგას მუდმივი რუსული საფრთხის და აგრესიის წინაშე, დღითიდღე განამტკიცებს თავის დასავლურ ვექტორს, ახორციელებს ეკონომიკური ზრდისკენ მიმართულ სტრატეგიებს და აძლიერებს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს.
კალენდარი
×