ხაზარაძემ მარჯვენა ხელი მოიჭრა - ჩხეიძე
ხაზარაძემ მარჯვენა ხელი მოიჭრა - ჩხეიძე
×