ჯონი დეპის როლი დიორის რეკლამაში მაყურებელთა ნაწილმა რასისტულად აღიქვა
×