პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა
პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა
×