12 უბანში გამარჯვებულია შალვა შავგულიძე - დავით ბაქრაძე
12 უბანში გამარჯვებულია შალვა შავგულიძე - დავით ბაქრაძე
×