საქართველოში ქალებისა და კაცების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დადგინდა
საქართველოში ქალებისა და კაცების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დადგინდა
×