„რაც 1966 წლის შემდეგ მეტროპოლიტენში არ გაკეთებულა, ნუ მომთხოვთ, ერთ წელიწადში გავაკეთო“
„რაც 1966 წლის შემდეგ მეტროპოლიტენში არ გაკეთებულა, ნუ მომთხოვთ, ერთ წელიწადში გავაკეთო“
კალენდარი
×