„სანამ ეს ღვთით მოვაჭრე ყანდურები წყვეტენ ჩვენს ბედს, ნამდვილად არაფერი გვეშველება“
„სანამ ეს ღვთით მოვაჭრე ყანდურები წყვეტენ ჩვენს ბედს, ნამდვილად არაფერი გვეშველება“
×