„სუსტი გულის და მდიდარი ფანტაზიის მქონეებმა პოსტი არ წაიკითხონ!“
„სუსტი გულის და მდიდარი ფანტაზიის მქონეებმა პოსტი არ წაიკითხონ!“
×