გაირკვა ქორწინებისთვის ფული უფრო მთავარია თუ სიყვარული
გაირკვა ქორწინებისთვის ფული უფრო მთავარია თუ სიყვარული
×