მასწავლებლები, რომელთაც სტატუსის შენარჩუნება სურთ და არ აქვთ საკმარისი კრედიტქულები, პროფესიული გადამზადების ტრენინგს გაივლიან
მასწავლებლები, რომელთაც სტატუსის შენარჩუნება სურთ და არ აქვთ საკმარისი კრედიტქულები, პროფესიული გადამზადების ტრენინგს გაივლიან
კალენდარი
×