პარლამენტის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით პარლამენტის აპარატის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში დაიწყო ორკვირიანი სტაჟირების პროგრამა საქართველოს მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროების თანამშრომლებისთვის
პარლამენტის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით პარლამენტის აპარატის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში დაიწყო ორკვირიანი სტაჟირების პროგრამა საქართველოს მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროების თანამშრომლებისთვის
კალენდარი
×