„გაზის საფასური პურის მრეწველობისთვის არ იზრდება“
„გაზის საფასური პურის მრეწველობისთვის არ იზრდება“
×