20 წლის სამხედრო მოსამსახურეს განმეორებითი ოპერაცია ჩაუტარდება
20 წლის სამხედრო მოსამსახურეს განმეორებითი ოპერაცია ჩაუტარდება
×