თბილისის მერიამ ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შვიდ პაციენტს დაუფინანსა
თბილისის მერიამ ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შვიდ პაციენტს დაუფინანსა
×