„გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის მოთხოვნები ექსპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის შემთხვევებზე საქართველოშიც სრულად ამოქმედდება
„გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის მოთხოვნები ექსპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის შემთხვევებზე საქართველოშიც სრულად ამოქმედდება
კალენდარი
×