არჩევნების დღეს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სპეციალური ცხელი ხაზი ამოქმედდება
არჩევნების დღეს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სპეციალური ცხელი ხაზი ამოქმედდება
×