შშმ პირებისთვის სივრცის მოწყობის ელემენტების გაუთვალისწინებლობისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა მკაცრდება
შშმ პირებისთვის სივრცის მოწყობის ელემენტების გაუთვალისწინებლობისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა მკაცრდება
×