ლანჩხუთის 500-მდე ოჯახის სასმელი წყლის უზრუნველსაყოფად სამუშაოები იწყება
ლანჩხუთის 500-მდე ოჯახის სასმელი წყლის უზრუნველსაყოფად სამუშაოები იწყება
×