იუსტიციის სახლში ჟესტური ენის გამოყენებით პირველი სერვისი გაიცა
იუსტიციის სახლში ჟესტური ენის გამოყენებით პირველი სერვისი გაიცა
×