ქართულ სამართლებრივ სივრცეში ახალი დეფინიციები „ჰოსპისური მზრუნველობა“ და „ჰოსპისი“ შემოდის
ქართულ სამართლებრივ სივრცეში ახალი დეფინიციები „ჰოსპისური მზრუნველობა“ და „ჰოსპისი“ შემოდის
კალენდარი
×