არის კი "საქართველოს ბანკის" დეპოზიტორების თანხები საიმედოდ დაცული?
არის კი "საქართველოს ბანკის" დეპოზიტორების თანხები საიმედოდ დაცული?
×