უმაღლეს სასწავლებლებს ავტორიზაციის 6-წლიანი ვადა, შესაძლოა გაუგრძელონ
უმაღლეს სასწავლებლებს ავტორიზაციის 6-წლიანი ვადა, შესაძლოა გაუგრძელონ
კალენდარი
×