პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ხელშეწყობით დუალური პროფესიული განათლების საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ხელშეწყობით დუალური პროფესიული განათლების საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა
×