სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მცირდება - ვადაგადაცილებულ სესხებზე ჯარიმების ოდენობა იცვლება
×