კირნათი ჰესი სრული სიმძლავრით ოპერირებას შემოდგომიდან დაიწყებს
×