პატრიარქი: კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა პარტიებს
პატრიარქი: კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა პარტიებს
×