საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მესტიაში, მყინვარ ლეხზირზე ყინულის ჩამოშლის ადგილიდან პირველ ფოტომასალას ავრცელებს
×