მთავრობის სტრუქტურული რეორგანიზაციის საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის ბიუროს ხვალ წარედგინება
×