სასჯელაღსრულების სამინისტრო: პატიმართა შემოწმების მოქმედი პროცედურა ევროპულ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაშია
სასჯელაღსრულების სამინისტრო: პატიმართა შემოწმების მოქმედი პროცედურა ევროპულ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაშია
კალენდარი
×