რა შემთხვევაშია შესაძლებელი მართვის მოწმობის შეცვლა და აღდგენა
×