საერთო სასამართლოების წინადადებით, დისციპლინური პასუხისმგებლობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყველა წევრზე უნდა გავრცელდეს
კალენდარი
×