“გვაქვს რესურსი, დავმკვიდრდეთ მსოფლიო რუკაზე როგორც ტექნოლოგიური ქვეყანა და ქვეყანა, რომელიც ინოვაციებს ახალისებს”
×