ივანიშვილი: მართლმსაჯულება ყოველ მიზეზს გარეშე აღსრულდება
ივანიშვილი: მართლმსაჯულება ყოველ მიზეზს გარეშე აღსრულდება
×